Kontaktpersonordning

I relation til din indflytning på Danahus Plejecenter udpeges en personale som din kontaktperson. Det er kontaktpersonens opgave at være en støtte for dig i forbindelse med din introduktion til livet på Danahus Plejecenter.

Det er også i samarbejde med dig og evt. dine pårørende, at din kontaktperson udarbejder plejeplan og handleplan, som har til hensigt at skabe de bedst mulige betingelser for at håndtere de sundhedsmæssige udfordringer, du evt. står over for.

Du kan altid kontakte din kontaktperson, hvis du har spørgsmål vedr. boligen, plejecentret eller til din egen situation.

cafen-2