Søg boligindskud, boligstøtte, enkeltydelser m.m.

I forbindelse med din flytning til egen bolig på Danahus Plejecenter er der en række spørgsmål omkring din økonomi, som skal afklares. Dine muligheder og betingelser for at søge om diverse tilskud til hjælp til din indflytning er beskrevet her. Du kan finde links til de relevante sider på borger.dk, hvor du digitalt kan søge disse ydelser.

Meld flytning i Folkeregister:

Du skal hurtigst muligt og senest 5 dage efter din flytning melde flytning til folkeregistret:

Boligindskudslån:

Når du flytter på plejecenter, kan du søge om boligindskudslån. Du kan se betingelserne for at få boligindskudslån på borger.dk på linket:

Boligstøtte:

Du skal søge boligstøtte ved Udbetaling Danmark på borger.dk senest 1 måned efter flytning på plejecentret, hvis du vil være sikker på at få boligstøtte fra indflytningsdagen:

Tillæg til pension som enlig:

Har du en hjemmeboende ægtefælle har I mulighed for at få tillæg som enlig pensionist. Du kan søge om tillæg som enlig pensionist ved Udbetaling Danmark på link:

Ældrecheck:

Er din likvide formue under 82.600 kr. (2016), har du ret til ældrecheck. Ændrer din formue sig, skal du huske at give besked til Udbetaling Danmark. Du kan søge om ældrecheck på borger.dk:

Helbredstillæg:

Du har mulighed for at få et helbredskort, hvis din formue er under 82.600 kr. (2016). Et helbredskort dækker en del af udgifterne til medicin, tandbehandling og fysioterapi, hvis der er tilskud fra sygesikringen. Du søger om helbredskort på borger.dk:

Varmehjælp:

Du kan søge om tilskud til dækning af dine varmeudgifter. Varmetillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Varmehjælp søges på borger.dk:

Nedsat licens:

Du kan søge nedsat licens, hvis din personlige tillægsprocent er 100. Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Har du mulighed for at udskrive ansøgningsskemaet på nedenstående link, skal du blot underskrive det, og aflevere det i Borgerservice i Langeland Kommune. Borgerservice attesterer ansøgningen om nedsat licens og ansøgningen sendes til licenskontoret. Har du ikke mulighed for at udskrive ansøgningsskemaet, kan du hanvende dig til Borgerservice i Langeland Kommune. Link nedsat licens:

Hvis du har spørgsmål vedr. dine muligheder for at søge diverse tilskud til hjælp i forbindelse med din indflytning, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Borgerservice i Langeland Kommune. Se her på hjemmesiden under kontaktinformation.